چند عکس هدیه انجمن عکس دلفان به شما در هفته سوم:


این عکس از برترین عکس های سال 2004 بوده:

 

این عکس هم از برترین عکس های سال 2004 بوده:

 

 

 

این هم استادی که شکل های دقیق می کشد!!

تماس با روابط عمومیdelfan.globalconnections@gmail.com
ایمیل کمیته گزینش تصویر:delfan.photodepartment@gmail.com


دسته ها : عکس هفته
شنبه نوزدهم 5 1387
X