برای دیدن برترین عکس های افتتاحیه پارالمپیک 2008 پکن به آدرس زیر مراجعه کنید:

ویژه نامه پارالمپیک انجمن دلفان:

 

 

 

برای دیدن بیش از 280 عکس این مجموعه به ویژه نامه مرا جعه کنید.

سه شنبه نوزدهم 6 1387
X